Valentina Vítková

Bakalářská práce

Netradiční pohybové hry v edukačních činnostech v mateřské škole

Non-traditional movement games in educational activities in kindergarten.
Anotace:
Bakalářská práce se dotýká předškolního vzdělávání v ČR. Svým obsahem se zaměřuje na motorický vývoj dítěte do šesti let věku. Zabývá se hrou, jejím významem v edukační činnosti a přínosem pro zdravý pohybový vývoj dítěte. Snažila jsem se popsat a vysvětlit rozdíl mezi hrou tradiční a netradiční. V praktické části bakalářské práce jsem vytvořila sadu netradičních pohybových her, aplikovala je v praxi …více
Abstract:
The bachelor thesis concerns preschool education in the Czech Republic. Its content focuses on the motor development of a child under six years of age. It deals with the game, its importance in educational activities and its contribution to the child's healthy physical development. I tried to describe and explain the difference between a traditional and a non-traditional game. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Božik, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vítková, Valentina. Netradiční pohybové hry v edukačních činnostech v mateřské škole. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe