Karolina Wagnerová

Bakalářská práce

Porovnání vývoje rozvodovosti v Česku, Slovensku a Švédsku

A comparison of the development of divorce rate in the Czech Republic, Slovakia and Sweden
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem rozvodovosti v Česku, Slovensku a Švédsku. Cílem práce je porovnat vývoj v těchto vybraných zemích na základě dostupných dat za co nejdelší možné časové období, tj. od roku 1960, a zjistit, jaké faktory mají na úroveň rozvodovosti největší vliv. Na začátku práce jsou krátce vysvětleny základní demografické pojmy a vymezeny vybrané demografické ukazatele. Druhá …více
Abstract:
This thesis deals with the development of divorce rate in the Czech Republic, Slovakia and Sweden. The aim is to make a comparison of the development in these selected countries based on data available for the longest possible period of time, i.e. since 1960 and find out what factors have on the level of divorce rate the greatest influence. At the beginning of the thesis are briefly explained the basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Zdeněk Pavlík
  • Oponent: Terezie Štyglerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46914