Bc. Yulia Baranova

Diplomová práce

Business Intelligence a rozhodování v podnikovém kontextu

Business Intelligence and Decision Making in Business Context
Anotace:
BI je v této práci pojímána jako technologie pro podporu rozhodování. Zkoumanou otázkou je následně to, zda je BI ve skutečnosti dobrým nástrojem pro podporu rozhodování. Cílem výzkumu je pak dokázat nebo vyvrátit užitečnost a potřebnost technologie BI v procesu rozhodování. Objektem výzkumu jsou velké a střední výrobní podniky České republiky. Vybranou technikou sběru dat pro kvantitativní výzkum …více
Abstract:
In this paper BI is considered as a decision support technology. The goal of this research is then whether BI is in fact a good decision support tool. The aim of the research is then to prove or disprove the usefulness and necessity of BI technology in the decision making process. The object of the research is large and medium-sized manufacturing companies of the Czech Republic. The selected data collection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček
  • Oponent: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta