David Hai

Diplomová práce

Odhad hodnoty firmy MAFRA, a.s.

Estimation value of MAFRA, a.s.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou podniku MAFRA, a.s. Cílem práce je posoudit, zda společnost MAFRA, a.s. dosahuje růstu hodnoty a zda bude schopná dosahovat růst hodnoty v budoucnosti. Ocenění společnosti MAFRA, a.s., bylo provedeno metodou volného cash flow pro firmu. Společnost je oceněna k datu 31. 12. 2008. Hodnotu společnosti jsem stanovil 2 996 851 677 Kč.
Abstract:
The diploma thesis focuses on the analysis of a company MAFRA, a.s. The aim of the paper is to assess the ability of MAFRA a.s. company to increase company value and the ability to sustain the growth in the future. MAFRA a.s. company was valuated using free cash flow to the firm metod .Value of the company is estimated as of 31/12/2008. The value estimated is 2 996 851 677 CZK.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2009
  • Vedoucí: Eva Kislingerová
  • Oponent: Milan Betka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15208

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management