Mgr. Milan Konečný

Bakalářská práce

Ochrana osobnosti v médiích: Hyenismus nebo prvek demokracie?

Protection of Personality in Mass Media
Anotace:
Anotace: Téma: Ochrana osobnosti v médiích Autor: Milan Konečný Vedoucí práce: Svatava Navrátilová, Ph.D. Práce se snaží zodpovědět otázky, jak je normativně regulována činnost médií. Dokázat, že ač na první pohled stojí právo na svobodu slova a osobnostní práva proti sobě, ve skutečnosti tomu tak není. Praxe v této oblasti nahrazuje obecně formulovanou právní úpravu, která ani nemůže řešit přesné …více
Abstract:
Annotation: Subject: Protection of personality in media Author: Milan Konečný Supervisor: Svatava Navrátilová, Ph.D. Name of paper: Protection of personality in media : Hyenism or democracy element The paper tries to answer questions how media activity is normatively regulated. To prove that however at first glance right to freedom of speech and personality rights stand against each other, in reality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií