Mgr. Lenka Jirkovská

Bakalářská práce

Evropské seskupení územní spolupráce jako nový nástroj regionální politiky EU

European Grouping of Territorial Cooperation as a New Tool of the EU Regional Policy
Anotace:
Práce si klade za cíl analyzovat ESÚS jako nový nástroj regionální politiky EU, a sice z hlediska motivačních faktorů zakládajících aktérů, administrativních a finančních aspektů procesu zakládání a rozdílů oproti ostatním formám územní spolupráce (euroregionů), které vyplývají z praktického fungování referenčního případu. Za referenční případ byl zvolen ESÚS Tritia, jehož členem je za Českou republiku …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to analyze the EGTC as a new tool of the EU regional policy, namely in terms of the motivational factors of the founding actors, administrative and financial aspects of the creation and differences compared to other forms of territorial cooperation (euroregions)arising from the practical functioning of the reference case. As the reference case was chosen The EGTC Tritia which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: Ph.D. Vratislav Havlík
  • Oponent: Mgr. Pavel Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií