Jakub Zíka

Bachelor's thesis

Psychologická smlouva u dobrovolníků v ledním hokeji

Psychological contract for ice hockey volunteers
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zjištění a porovnání vzájemných očekávání mezi dobrovolnými trenéry mládeže ledního hokeje a lidmi pracujícími ve vedení hokejových klubů na základě psychologické smlouvy. Následně práce zkoumá názory obou skupin na systém tabulkového odstupného u dětí a mládeže v ledním hokeji v České republice, a zda se tyto názory liší v závislosti na obsahu psychologické smlouvy. …more
Abstract:
The goal of this Bachelor´s thesis is to find and compare mutual expectations between voluntary ice-hockey coaches of juveniles and staff in leadership of hockey clubs based on a psychological contract. The work then examines opinions of both groups concerning the system of table compensation money for children and juveniles in ice-hockey clubs in the Czech Republic, plus whether these opinions differ …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 8. 2019
  • Supervisor: Pavel Král
  • Reader: Stanislav Tripes

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78197

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Management