Bc. Adéla Myšková

Bakalářská práce

Irony, Parody and Collage: Postmodernism in Monty Python Films

Irony, Parody and Collage: Postmodernism in Monty Python Films
Abstract:
Monty Python is a British-American comical group, famous for its controversy and typical humour. Their work mostly burlesques British and European society and its abuses. The aim of this thesis is to identify, describe and demonstrate the postmodern features in Monty Python?s work and at the same time to focus on parallels between European history and Python?s creation. The thesis introduces the formation …více
Abstract:
Monty Python je britsko-americká skupina, která se proslavila svým kontroverzním a netypickým humorem. Jejich práce převážně zesměšňuje jak britskou, tak evropskou společnost a její nešvary. Cílem této práce je analyzovat postmoderní prvky, jmenovitě ironii, parodii a koláž, v díle této kontroverzní skupiny a zároveň poukázat na paralely mezi evropskou historií a jejich tvorbou. Tato práce na úvodu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Myšková, Adéla. Irony, Parody and Collage: Postmodernism in Monty Python Films. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická