Simona NAGLOVÁ

Bakalářská práce

Rizikové chování: závislostní chování a analýza závislostního chování u žáků 9. tříd na online hrách

Risk behavior: addictive behavior and analysis of addictive behavior on pupils of the ninth grades on online games
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit výskyt závislostního chování týkajícího se hraní online her u žáků 9. tříd, kteří docházejí do vybraných základních škol v okrese Ústí nad Orlicí. V teoretické části se zabýváme rizikovým chování, vývojovým obdobím dospívání, volným časem, závislostním (návykovým) chováním, online závislostmi, počítačovými hrami a online hrami. V praktické části vyhodnocujeme …více
Abstract:
The main aim of this bachelor´s thesis is to find out the occurrence of addictive behavior related to playing online games on pupils of the ninth grades, who attend selected elementary schools in the district of Ústí nad Orlicí. In the theoretical part we engage in risk behavior, developmental period of adolescence, free time, addictive behavior, Internet addiction, computer games and online games …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAGLOVÁ, Simona. Rizikové chování: závislostní chování a analýza závislostního chování u žáků 9. tříd na online hrách. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9t2kaa 9t2kaa/2
19. 6. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19. 6. 2019
Marklová, E.
20. 6. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.