Bc. Dominika Vižďáková

Bachelor's thesis

Porovnanie systému starostlivosti o ženu v šestonedelí v Česku a vo vybraných krajinách Európy

Comparison of the system of care for women in the puerperium (and the role of the midwife) in our country and in selected countries European countries
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on the care of the women in the postpartum pe-riod and the role of the midwife. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the history of postpartum care and the role of the midwife in our country and in other cultures. It also covers the organisation of care for the woman and the physiological newborn and the competences of midwives …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou starostlivosti o ženu v šestonedelí a rolu pôrodnej asistentky. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je opísaná história starostlivosti o ženu a úloha pôrodnej asistentky v šestonedelí u nás a v iných kultúrach. Ďalej sa zaoberá organizáciou starostlivosti o ženu a fyziologického novorodenca a kompetencie pôrodných asistentiek v …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2023
  • Vedúci: Mgr. Bc. Iva Korábová
  • Oponent: Mgr. Lenka Veselá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Midwifery / Midwifery

Práce na příbuzné téma