Bc. Navot Laufer

Bachelor's thesis

Vocabulary Acqusition Through Reading a vedouci prace je James Edward Thomas MA

Vocabulary Acqusition Through Reading a vedouci prace je James Edward Thomas MA
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá získáváním slovní zásoby pomocí četby. Cíloví studenti jsou studenti státních středních škol s nízkou úrovní znalosti jazyka. Práce se zaměřuje na dva cíle. Prvním cílem je vytvoření metodologicky platných postupů zavádění a tréninku strategií učení při výuce. Druhým cílem je vytvoření výukových postupů, které budou tyto strategie využívat za účelem získání slovní zásoby …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals with acquisition of vocabulary through reading. The target students are low level students at secondary state schools. It aims at two objectives. The first is to develop methodologically sound classroom procedures for introducing and training learning strategies. The second aim is to develop classroom procedures which would use these strategies to acquire vocabulary through …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2012
  • Supervisor: M.A. James Edward Thomas

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta