Bc. Navot Laufer

Bakalářská práce

Vocabulary Acqusition Through Reading a vedouci prace je James Edward Thomas MA

Vocabulary Acqusition Through Reading a vedouci prace je James Edward Thomas MA
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá získáváním slovní zásoby pomocí četby. Cíloví studenti jsou studenti státních středních škol s nízkou úrovní znalosti jazyka. Práce se zaměřuje na dva cíle. Prvním cílem je vytvoření metodologicky platných postupů zavádění a tréninku strategií učení při výuce. Druhým cílem je vytvoření výukových postupů, které budou tyto strategie využívat za účelem získání slovní zásoby …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with acquisition of vocabulary through reading. The target students are low level students at secondary state schools. It aims at two objectives. The first is to develop methodologically sound classroom procedures for introducing and training learning strategies. The second aim is to develop classroom procedures which would use these strategies to acquire vocabulary through …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: M.A. James Edward Thomas

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta