Mgr. Martin Hovanec

Bakalářská práce

Porovnání kardiorespiračních parametrů při běhu různými intenzitami v laboratorních a terénních podmínkách.

Comparison of cardiorespiratory parameters during the course of various intensities in the laboratory and field conditions rather a declaratory
Anotace:
Práce zkoumá vliv prostředí na kardiorespirační parametry člověka za různé intenzity zátěže. S využitím poznatků z fyziologie, biomechaniky a fyziky jsem se pokusil prokázat, jakou souvislost mají vybrané veličiny kardiorespiračních parametrů (tepová frekvence a laktát) s intenzitou zátěže v různých prostředích. Vybral jsem 6 dobrovolníků z řad běžců ve věku 19–26 let. Podle vypracované metodiky vycházející …více
Abstract:
The work explores the effect of the environment on human cardio-respiratory parameters under physical load of varying intensity. Using the findings of physiology, biomechanics and physics, I have attempted to show the connection of selected cardio-respiratory parameters (pulse rate and lactate) to the load intensity in various types of environment. I chose six volunteer runners aged between the ages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport