Theses 

Komunitní přístup v klubech pro mládež, se zaměřením na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. – Veronika Studničková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Veronika Studničková

Bakalářská práce

Komunitní přístup v klubech pro mládež, se zaměřením na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Community approach in youth clubs, focusing on Low-threshold facilities for children and youth.

Anotace: V této bakalářské práci se budu zabývat komunitním přístupem v klubech pro mládež a konkrétně tedy v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Práce bude rozdělena na několik částí na teoretickou a praktickou část. Nejdříve seznámím čtenáře s tím, co jsou to nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jak se zde svým klientům věnují a jak se k nim přistupuje. Dále zasadím svou práci do konkrétního příkladu, tedy popíši komunitní přístup ve vybraném zařízení, a to pomocí rozhovoru s pracovníky těchto nízkoprahových klubů. V závěru bude celá práce shrnuta, tak aby bylo vše jasné a pochopitelné pro čtenáře a zhodnotím, zda bylo dosaženo cílů, které si stanovím na začátku práce.

Klíčová slova: Komunitní přístup, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Komunitní práce

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 9. 2018 dostupné: světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:33, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz