Marek Pecha

Diplomová práce

Image segmentation techniques in the HPC environment and their applications.

Image segmentation techniques in the HPC environment and their applications.
Anotace:
Rozdělení obrazu na oblasti zájmu (segmenty), které typicky představují významné prvky v popředí zachycené scény, oddělené od nevýznamného pozadí, je nedílnou součástí moderních technik pro klasifikaci a zpracování informací dekódovaných z diskrétních obrazových funkcí. Cílem této diplomové práce je nastudování nejméně dvou různých technik pro segmentaci obrazu, z nichž jedna bude založena na metodě …více
Abstract:
An image decomposition into regions of interests, which are commonly called segments, is an integral part of modern techniques for classifying and processing a piece of information which is decoded from discrete image functions. Typically, the segments are interesting objects in an image-foreground scene, and they are apart from an insignificant background. The goal of this diploma thesis is to study …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Martin Čermák
  • Oponent: David Horák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava