Bc. Daniel Terč, DiS.

Diplomová práce

Environmentální kriminalita - problematika na úseku nakládání s odpady

Environmental criminality – illegal waste handling
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o právní úpravě, která má za úkol řešit environmentální kriminalitu na úseku nelegálního nakládání s odpady v České republice. Ačkoliv trestní právo na úseku ochrany životního prostředí dosáhlo v uplynulém desetiletí vývoje směrem k moderní, fungující právní úpravě a nabízí instrumenty, které mají potenciál tyto nelegální aktivity účinně potírat, je význam a dopad nakládání …více
Abstract:
The core of this dissertation is to bring You the closer look to the legal basis of the illegal waste handling in the Czech republic. Despite the fact that the Czech penal code went through the big renovation process in the field of waste handling, there are still a big challenges ahead of us, because of the lack of society and police to solve effectively this sort of special crime against the nature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Opalecká
  • Oponent: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní