Jindřich Balák

Diplomová práce

Podnikatelský záměr na zavedení nového výrobku na trh

Anotace:
Tato diplomová práce prezentuje návrh podnikatelského záměru pro zavedení nového výrobku z oblasti herních zařízení na trh pro konkrétní společnost ProfiGamer, s.r.o. Cílem práce je popsat tvorbu podnikatelského plánu. První část práce je zaměřena na vysvětlení pojmu podnikatelský plán, k čemu se využívá a jakou má strukturu, hlavně ve smyslu konstrukce rozpočtu plánu, a závěrů, které lze na základě …více
Abstract:
This diploma thesis presents a design of business plan for the introduction of a new product in the field gaming devices on the market for a specific company ProfiGamer, s.r.o. The aim is to describe the creation of a business plan. The first part is focused on a business plan is how it use and what the structure is, mainly for the purposes of construction of the budget plan and the conclusions, that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2015
Identifikátor: http://theses.cz/id/9tfomz/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty