Mgr. Jana Svobodová

Diplomová práce

Právo na obhajobu v trestním řízení

Right of Defence in the Criminal Proceedings
Anotace:
Práce se zabývá analýzou právní úpravy práva na obhajobu v českém trestním řízení. Východisko práce je představováno pojmovým vymezením práva na obhajobu včetně jeho zakotvení v mezinárodních a nadnárodních dokumentech. Obsah práce zahrnuje právní úpravu subjektů trestního řízení na straně obhajoby a rozbor jednotlivých forem práva na obhajobu včetně nejdůležitějších dílčích práv, které jej utvářejí …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the right of defence in the Czech criminal proceedings. There are the right of defence and its international and national legislation defined at the beginning of the thesis. The content of the thesis includes the legal regulation of defence subjects of criminal proceedings and dissolution of defence right forms including the partial rights and relevant case law …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2019
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta