Jana Vraštilová

Master's thesis

Možnosti a specifika trávení volného času klientů zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Leisure time opportunities and specification of clients positioning in constitutional and preventive institutions
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá využíváním volného času v souvislosti s ústavní a ochrannou výchovou a následky, které tato výchova může přinášet. V teoretické části je charakterizována samotná problematika volného času jako oblasti, která člověku přináší mnoho pozitivních možností, ale i rizik. Jako důležitá věc je vnímána schopnost člověka, jak s volným časem smysluplně nakládat. Práce pojednává také …viac
Abstract:
My diploma thesis concerns leisure time spending in connection with constitutional and protective nurture and effect, which this education can perform. In the teoretical part is characterized problem of leisure time as a field, that brings people many positive opportunities, but also risks. Very important point is human able, how to spend and use leisure time. My thesis also discourse about education …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM208

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 4. 2010
  • Vedúci: Leoš Šebela
  • Oponent: Jan Sýkora

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv