Veronika MASNÁ

Bakalářská práce

Prosazování rovnosti pohlaví a posílení postavení žen v regionu východní Afriky

Promotion of gender equality and empowerment of women in the region of eastern Africa
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat do jaké míry byl naplňován třetí z Rozvojových cílů tisíciletí v regionu východní Afriky v letech 1990-2013. V teoretické části bakalářská práce nahlíží na problematiku genderových stereotypu a diskriminace žen. V další části objasňuje důvody vzniku Miléniové Deklarace a nahlíží na rozvojové cíle tisíciletí, úkoly a jejich současné celosvětové plnění …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to analyze a fullfilment of the third Millenium Development Goal in the region of eastern Africa between 1990-2013. In the theoretical part, the thesis deals with the problem of gender stereotypes and discrimination of women. In the next part it shows reasons why the Millenium Declaration emerged and consults Millenium Development Goals and their contemporary fulfilment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2015
Zveřejnit od: 19. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MASNÁ, Veronika. Prosazování rovnosti pohlaví a posílení postavení žen v regionu východní Afriky. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta