Theses 

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků v malé organizaci – Bc. Libor Bulička

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Libor Bulička

Master's thesis

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků v malé organizaci

Marketing research of customer satisfaction in a small company

Abstract: Diplomová práce je zaměřena na marketingový výzkum v malém podniku Valašské krabičky. V teoretické části je popsán marketing, marketingový mix, marketingová komunikace a marketingový výzkum. Analytická a praktická část je zaměřena na představení analyzovaného podniku a následný marketingový výzkum pro potřeby podniku, součástí toho výzkumu jsou i doporučení opatření plynoucích z výsledků marketingového výzkumu.

Abstract: This thesis is focused on marketing research in a small company Wallachian box. The theoretical part describes the marketing mix, marketing communication and marketing research. Analytical and practical part is focused on performance of the analyzed company and subsequent marketing research for the needs of the company, part of the research and recommendations of measures arising from the results of marketing research.

Keywords: Malý podnik, marketing, marketingová komunikace, marketingový mix, marketingový výzkum, spokojenost zákazníků, zdravé stravování.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Oldřich Svoboda
  • Reader: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting


Go to top | Current date and time: 12/12/2018 13:09, Week 50 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz