Theses 

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků v malé organizaci – Bc. Libor Bulička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Libor Bulička

Diplomová práce

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků v malé organizaci

Marketing research of customer satisfaction in a small company

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na marketingový výzkum v malém podniku Valašské krabičky. V teoretické části je popsán marketing, marketingový mix, marketingová komunikace a marketingový výzkum. Analytická a praktická část je zaměřena na představení analyzovaného podniku a následný marketingový výzkum pro potřeby podniku, součástí toho výzkumu jsou i doporučení opatření plynoucích z výsledků marketingového výzkumu.

Abstract: This thesis is focused on marketing research in a small company Wallachian box. The theoretical part describes the marketing mix, marketing communication and marketing research. Analytical and practical part is focused on performance of the analyzed company and subsequent marketing research for the needs of the company, part of the research and recommendations of measures arising from the results of marketing research.

Klíčová slova: Malý podnik, marketing, marketingová komunikace, marketingový mix, marketingový výzkum, spokojenost zákazníků, zdravé stravování.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Oldřich Svoboda
  • Oponent: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 06:19, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz