Bc. Petra Smolíková

Bachelor's thesis

Mateřství ve zralém věku a výchova dítěte

Motherhood at a mature age and upbringing of the child
Abstract:
Bakalářská diplomová práce „Mateřství ve zralém věku a výchova dítěte“ se zabývá pohledem zralých žen na mateřství a výchovu dítěte a také na to, jak zvládají mateřství. Práce je teoreticko – empirického charakteru. Teoretická část práce se věnuje vymezení pojmu mateřství, jak na něj bylo nahlíženo dříve, a jak nyní. Dále se zaměřuje také na pojmy výchova a zralý věk. Zabývám se například tím, jak …more
Abstract:
The Bachelor thesis "Motherhood at a mature age and upbringing of the child" deals with view of mature women on motherhood and the upbringing of the child and also about how they manage maternity. The work is a theoretically – empirical character. The theoretical part of the work is devoted to definition of the concept of motherhood, as seen earlier and how now. I also focuses on the concepts of upbringing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Reader: Mgr. Anna Drexlerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Education / Education

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.