Bc. Kateřina Hibšová

Bakalářská práce

Bilingual (Cz-Eng) Children: School Methods and Family Approaches

Bilingual (Cz-Eng) children: School methods and Family Approaches
Anotace:
Bakalářská práce „Bilingvní (Cz-Aj) děti: vyučovací metody a přístupy v rodině“ se skládá ze dvou částí. Teoretická část popisuje definici bilingvismu, jeho dimenze a různé typy bilingvismu, aspekty vzniku bilingvismu, vývoj jazyka, bilingvismus a kognici, osvojování druhého jazyka, typy bilingvních rodin, přístupy v rámci těchto rodin a různé typy bilingvního vzdělávání a metody používané v bilingvním …více
Abstract:
The thesis „Bilingual (Cz-Eng) children: School Methods and Family Approaches‟ consists of two parts. The theoretical part describes the definition of bilingualism, it´s dimensions and different types of bilingualism, the aspects of becoming bilingual, language development, bilingualism and cognition, acquiring a second language, types of bilingual families, approaches within those families and different …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Oponent: Mgr. Bc. Michaela Sojková Šamalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta