Bc. Gabriela Fišerová

Diplomová práce

Výskyt aberací vyšších řádů v populaci

The occurrence of the higher order aberrations in the population
Anotace:
Cílem mé diplomové práce s názvem Výskyt aberací vyšších řádů v populaci bylo sledování aberací vyšších řádů ve sledovaném souboru. V teoretické části se stručně zabývám anatomií rohovky a čočky, dále zmiňuji rozdělení aberací a postupný popis aberací nižších a vyšších řádů a jejich vliv a význam. Následuje popis aberací dle Seidla a Zernikeho. Další část se zabývá měřící technikou a zahrnuje jak aberometry …více
Abstract:
The aim of my thesis entitled The occurrence of the higher order aberrations in the population was tracking higher order aberrations in the reference population. The theoretical part briefly explain the anatomy of the cornea and lens, I mention the distribution of aberrations and gradual description aberrations of lower and higher order and their influence and importance. A description of aberrations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Veronika Pandoščáková
  • Oponent: MUDr. Tomáš Mňuk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta