Bc. Kateřina Freslová

Bakalářská práce

Komunikace mezinárodních nevládních neziskových organizací: "guerillové" versus "klasické" kampaně Amnesty International

Communication of non-profit non-governmental organizations: "guerilla" versus "classic" campaigns of Amnesty International
Anotace:
Předkládaná práce si klade za cíl popsat konkrétní strategie, formy komunikace a typy kampaní mezinárodní nevládní organizace Amnesty International, se zvláštním zaměřením na kampaně komunikující s veřejností. Tyto kampaně jsou v práci rozděleny na "klasické" a "guerillové". Práce vychází z teorie globální občanské společnosti, neziskových organizací, sociálního, neziskového a guerillového marketingu …více
Abstract:
The thesis aims to describe strategies, communication and kinds of international non-profit organization Amnesty International´s campaigns. The thesis focuses on public communication and divides campaigns in two parts: classic campaigns and guerilla campaigns. The thesis is based on the global civil society theory and social, non-profit and guerilla marketing theory. The goal of the thesis is to answer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milan Hrubeš, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií