Mgr. Petr Veselý, DiS.

Disertační práce

Porovnání a spolehlivost vyšetření zrakové ostrosti na optotypu logMAR ETDRS a Snellen celořádkovou a interpolační metodou

Comparison and reliability of visual acuity measurement on logMAR ETDRS and Snellen chart with whole-line and interpolation method
Anotace:
Úvod: Vyšetření zrakové ostrosti je v oftalmologii a optometrii frekventovaných a důležitým úkonem, od kterého se dále odvíjí terapie nebo výsledná hodnota korekce optického systému oka. Pro nás praktiky je tedy velice důležité získat hodnotu vízu přesně, spolehlivě a efektivně. Metody: V první studii byly zjišťovány rozdíly mezi interpolační metodou na opotypové tabuli ETDRS, celořádkovou metodou …více
Abstract:
Purpose: Visual acuity examination is frequent and important examination in ophthalmology and optometry, which shows direction of eye’s therapy or optical system´s correction. For us, as practitioners, is very important to measure visual acuity exactly, reliably and effectively. Methods: In the first study were measured on 108 eyes of tested subjects differences between these methods: interpolation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Lékařská biofyzika (čtyřleté) / Lékařská biofyzika

Práce na příbuzné téma