Bc. Olga Grashchenkova

Master's thesis

Innovation and Creativity as a Source of Competitive Advantage

Innovation and Creativity as a Source of Competitive Advantage
Abstract:
Práce se zaměří na vliv inovací a kreativity na podniky a jejich přínos ke konkurenčním strategiím. Cílem diplomové práce je objasnit skutečnou úlohu inovací a tvořivosti na příkladu konkrétní společnosti, odhalit hlavní specifika jejích výzkumných a vývojových aktivit a porovnat je s osvědčenými postupy velkých mezinárodních korporací. Cílem diplomové práce je zdůraznit případovou studii vybrané společnosti …more
Abstract:
This thesis work is going to focus on the influence of innovation and creativity on businesses and its contribution to competitive strategies. The aim of the thesis is to illustrate the actual role of innovations and creativity on the example of a particular company, by revealing the main specificities of its research and development activities and by comparing such activities with the best practices …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: MSc Oldřich Dutý
  • Reader: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance