Mgr. David Novák

Diplomová práce

Právo, psychologie a zneužívání nealkoholových drog (aktuální právně aplikační a psychologické otázky)

Law, Psychology and Abuse of Non-Alcoholic Drugs (Topical Problems of Legal Application and Psychological Problems)
Anotace:
Tato práce je zaměřena na popis a hodnocení nejdůležitějších témat drogové problematiky ve světě, v Česká republice, Jižní Moravě a v Brně. Je systematicky rozdělena do dvou částí, tj. teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá vymezením pojmu droga, drogovou závislostí, nejdůležitějšími typy drog a také historickými i současnými právními předpisy ve světě a České republice včetně nejvýznamnějších …více
Abstract:
This thesis is focused on description and evaluation of the most important drug problem issues in the world, in the Czech Republic and South Moravia, or in Brno. It is systematically divided into two parts, i.e. theoretical and practical. The theoretical part is dealing with definition of the term drug and also with the drug addiction, most important drug type issues or with historical and present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Roman Vaněk, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta