Theses 

Etika v bankovníctve – Bc. Jana Kmeťová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Bc. Jana Kmeťová

Bakalářská práce

Etika v bankovníctve

Abstract: Bachelor thesis consists of twoo main chapters. First chapter deals with theory defining terms of ethics and morality, that are very important in banking sector. Second part of the first chapter deals with unethical activities, defines corruption and its main parts, fighting against corruption, focusing on the process of money laundering and on the explanation of in sider transactions. Banking regulation is dealt with in the first chapter of the thesis, as well, and describes in detail banking supervision, its aim and ways of its implementation. Second chapter deals with the empirical research consisiting of questions for respondents. For better differentiation, the answers are sorted out to the charts and graphs. The third chapter compares the results of empirical research in the field of unethical activities and their elimination to the real situation in foreign countries. Unethical behaviour, its regulation and tools in fighting against it represents the aim of the thesis.

Abstract: Bakalárska práca pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvá časť je venovaná teórii, ktorá vymedzuje pojmy etika a morálka, ktoré sú v bankovom sektore veľmi dôležité. Ďalšia polovica prvej časti je venovaná neetickým činnostiam, definuje korupciu jej hlavné rozdelenia, boj proti korupcii, približuje proces prania špinavých peňazí a vysvetlenie insider obchodov. Do prvej časti je zaradená aj banková regulácia opisuje jej argumenty pre a proti jej fungovaniu a detailne popisuje aj bankový dohľad jeho cieľ a spôsoby jeho vykonávania. Druhá kapitola sa zaoberá vlastným empirickým prieskumom, skladá sa z otázok, ktoré sme položili respondentom. Odpovede triedi do tabuliek a grafov na lepšie rozlíšenie odpovedí. Druhá časť porovnáva tiež výsledky z empirického prieskumu so skutočnosťami zo zahraničia v oblasti neetických činností a ich eliminácie.

Klíčová slova: etika, bankovníctvo, neetické činnosti, etický kódex

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Katarína Izáková, PhD.
  • Oponent: Ing. Stanislava Labancová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:59, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz