BcA. Tomáš Mičunek

Diplomová práce

Design vermikompostéru

Design of Interior Composter
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem recyklace organického odpadu v domácnostech po-mocí speciálního, interiérového kompostéru.
Abstract:
The thesis deals with the theme of recycling organic waste in households after power-special, interior composter.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016
Zveřejnit od: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Martin Surman, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mičunek, Tomáš. Design vermikompostéru. Zlín, 2016. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Průmyslový design