Yulia Kolotey

Bakalářská práce

Návrh Cause Related Marketingu pro firmu Kiwi.com

Cause Related Marketing suggestion for Kiwi.com
Anotace:
V této bakalářské práci je navrženo použití konceptu Cause Related Marketing pro společnost Kiwi.com popisem její pozitivního vlívá v na zlepšení společenské aktivity. Koncept byl zkoumán studiem teoretických základů, provedením analýzy zkoumáním současných příkladů její aplikace Českými i zahraničními společnostmi, studium výsledků výzkumu vlivů koncepce za účelem určení jeho účinnosti.
Abstract:
This diploma project is designed to form a proposal to use the concept of Cause Related Marketing for the Kiwi.com company by describing it's positive influence in the case of social activity improvement. The concept was considered through the studies of theoretical bases, analisis of the real use cases of implementation by the Czech and foreign companies, examination of the concept influence research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.
  • Oponent: Martin Přibyl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.