Lucie ZAKI

Bakalářská práce

Výstavy a veletrhy jako součást marketingových komunikací se zaměřením na trh B2B

Exhibitions and Fairs as Part of Marketing Communications with a Focus on B2B Market
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá specifiky veletrhů a výstav jako jednoho z nástrojů marketingové komunikace firem na trzích B2B. V teoretické části jsou zpracovány literární prameny marketingových komunikací se zaměřením na trhy B2B, popsány nástroje komunikačního mixu na těchto trzích. Využití veletrhu je charakterizováno jako jeden z významných nástrojů. Praktická část analyzuje výsledky marketingového …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the specifics of trade fairs and exhibitions as a tool of marketing communication in B2B companies. The theoretical part presents the literary sources of marketing communications with a focus on B2B markets, describes the tools of communication mix in these markets. The use of fairs is characterized as one of the important tools. The practical part analyzes the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAKI, Lucie. Výstavy a veletrhy jako součást marketingových komunikací se zaměřením na trh B2B. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe