Žaneta Šindlerová

Bakalářská práce

Der Begriff der tschechisch-deutschen sprachlichen Animation am Beispiel des Koordinierungszentrums Tandem

The Concept of the Czech-German Language Animation Using the Example of the Coordination Centre "Tandem"
Abstract:
The work focuses on Czech-German language animation as an unconventional and entertaining method, which has a goal to introduce the basics of neigbour language and make to use gained knowledge. In the begining there were considered goals, point and efficiency of this method and were described possible forms of fear, which can be faced applying language animation. In addition there were given practical …více
Abstract:
Diese Abschlussarbeit befasst sich mit der deutsch-tschechischen Sprachanimation als unkonventionelle und unterhaltsame Methode, deren Aufgabe ist, die Grundlagen der Nachbarsprache näherzubringen um die erworbenen Kenntnisse in der Praxis verwenden zu können. Am Anfang werden Ziele, Sinn und Effektivität dieser Methode eingeschätzt und mögliche Sprachhemmungen genannt. Dazu kommen praktische Beispiele …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šindlerová, Žaneta. Der Begriff der tschechisch-deutschen sprachlichen Animation am Beispiel des Koordinierungszentrums Tandem . Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk pro hospodářskou praxi

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.