Diana Kuricová

Bakalářská práce

Liečebne-rehabilitačný plán a postup u pacienta s chronickou ischemickou chorobou srdca a poruchami rytmu

Medical rehabilitation plan and process in patient with ischemic heart disease and disturbance of cardiac rhythm
Abstract:
The bacelor work deals with problematics of ischemic heart disease. General section includes basic information about epidemiology, etiology, pathophysiology, prognosis, prevention, diagnostic processes and treatment options for ischemic heart disease. Special section concerns complex cardiovascular rehabilitation, possibilities of physical therapy and importance of ergotherapy in patients. I make reference …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou ischemickej choroby srdca (ICHS). Všeobecná časť zahŕňa základné informácie o epidemiológii, etiológii, patofyziológii, prognóze, prevencii, diagnostike a možnostiach liečby ischemickej choroby srdca. Špeciálna časť je venovaná komplexnej kardiovaskulárnej rehabilitácii, možnostiam fyzikálnej terapie a významu ergoterapie u chorých. Zmienené sú aj psychologické …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta