Bc. Michal Augustini

Master's thesis

Social media and content marketing as a part of an effective online marketing strategy

Social media and content marketing as a part of an effective online marketing strategy
Anotácia:
Diplomová práca sa zaoberá social media a content marketingovými stratégiami. Cieľom práce je poskytnúť sadu osvedčených postupov pri tvorbe týchto stratégií a ďalej aj zanalyzovať súčasné techniky a softwarové prostriedky.
Abstract:
The thesis is focused on creation social media and content marketing strategies. Also provides analysis of techniques, activities and software tools used in these marketing fields. Theoretical knowledge is explained in several case studies.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2014
  • Vedúci: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: MBA Sandra Kumorowski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering