Bc. Jana Weisbauerová

Bakalářská práce

Etnografie společenství Sekulárního řádu svatého Františka z Assisi

Etnography of Community of Secular Franciscan Order
Anotace:
Tato práce se zabývá jedním konkrétním místním společenstvím Sekulárního františkánského řádu. Je zaměřena na vnímání a dodrţování Řehole tohoto třetího řádu. Téma je pojato skrz koncept moci, governmentality. V práci jsou z pozice insidera formou etnografie předloženy poznatky z terénního výzkumu v tomto společenství.
Abstract:
This work deals with one particular local community of the Secular franciscan order. It is focused on perception and observance to the Rule of this third order. The theme is conceived through Foucault's concept of power, governmentality. In work of an insider position in the form of ethnography are presented findings from fieldwork in this community.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Weisbauerová, Jana. Etnografie společenství Sekulárního řádu svatého Františka z Assisi. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická