Nikola KOLÁŘOVÁ

Bachelor's thesis

Integrační procesy v postsovětském prostoru- Rusko jako hlavní aktér/ Rusko jako hlavní protivník

Integration processes in the Post-soviet area- Russia as a major player/ Russia as a major rival
Anotácia:
Tato práce se zabývá integračními procesy v postsovětském prostoru od rozpadu SSSR. Cílem práce je analyzovat tyto procesy; uskupení, kde Rusko vystupuje jako hlavní aktér, a kde vystupuje jako hlavní protivník. Jedná se například o Společenství nezávislých států, Šanghajskou organizaci pro spolupráci a Euroasijský dopravní koridor.
Abstract:
This thesis deals with integration processes of the post-soviet area since the collapse of the USSR. The aim of this thesis is to analyze these processes; formations where the Russia is main player and formations which are defined against Russia.I described for example Commonwealth of Independent States, Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian transport corridor.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Vladimír Naxera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÁŘOVÁ, Nikola. Integrační procesy v postsovětském prostoru- Rusko jako hlavní aktér/ Rusko jako hlavní protivník. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / odbor:
International Regional Studies / International Relations and East European Studies