Eva JAKEŠOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Teorie citové vazby

Attachment theory
Anotace:
Práce pojednává o vztahové vazbě v raném dětství a jejím vlivu na další vývoj jedince. V první části se zaměřujeme na teoretická východiska citové vazby v dětství, adolescenci a dospělosti. Definujeme kategorie kvality vztahové vazby a možnosti testování, protektivní a rizikové faktory a psychopatologie se vztahovou vazbou související. Ve druhé části uvádíme funkční praktiky aplikovatelné postupně …více
Abstract:
My dissertation deals with attachment in early childhood and how it influences its further development. In the first stage we focus on theoretical outcomes of emotional binding in childhood, adolescence and adulthood. We define categories of quality of attachment and its possibilities of putting it through tests, protective and risk factors and psychopathology that are in connection with attachment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šámalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAKEŠOVÁ, Eva. Teorie citové vazby. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Psychologie se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma