Mgr. et Mgr. Barbora Hošková

Bakalářská práce

Fotomontáž a její estetická hodnota v díle Daniela Reynka

Composite photography and its aesthetic value in Daniel Reynek's work
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Fotomontáž a její estetická hodnota v díle Daniela Reynka“ se snaží o odhalení estetické hodnoty fotomontáže. Práce vychází ze specifických vlastností fotografie v pojetí André Bazina, Rolanda Barthese a Siegfrieda Kracauera a také z postoje Noëla Carrolla k uměleckosti fotografie. Dále je zde zmíněn pohled Rogera Scrutona a jeho argumenty, kterými se snaží dokázat, že fotografie …více
Abstract:
The bachelor thesis “Composite photography and its aesthetic value in Daniel Reynek´s work” aims to discover the aesthetic value of the composite photography. The basis of the thesis are specific features of the photograph in André Basin´s, Roland Barthes´s and Siegfried Kracauer´s approach and also the attitude of Noël Carroll to the artificial nature of the photograph. Roger Scruton´s viewpoint and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Kundračíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika

Práce na příbuzné téma