Bc. Jitka Klašková

Diplomová práce

Účetní reforma v oblasti veřejných financí pro období 2009 - 2010

Accounting Reform in the Field of Public Finance During 2009 - 2010
Anotace:
Má diplomová práce popisuje, analyzuje a hodnotí dopady účetní reformy v oblasti veřejných financí, která byla provedena v letech 2009 a 2010. Tato diplomová práce má čtyři části: První část diplomové práce podává stručný přehled o historickém vývoji účetnictví a rámcově přibližuje dva hlavní systémy účetnictví současnosti. Ve druhé části práce konkretizuji cíle provedené účetní reformy. Třetí část …více
Abstract:
My dissertation describes, analyzes and assesses the impact of financial reforms in public finances which was carried out between 2009 and 2010. This thesis has four parts: The first one gives a brief overview of the historical development of accounting and generally brings todays two major accounting systems. The second part specifies the target by accounting reform made. Third part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavlína Mazancová
  • Oponent: Ing. Zdeňka Suchomelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS