Bc. Jitka Klašková

Master's thesis

Účetní reforma v oblasti veřejných financí pro období 2009 - 2010

Accounting Reform in the Field of Public Finance During 2009 - 2010
Abstract:
Má diplomová práce popisuje, analyzuje a hodnotí dopady účetní reformy v oblasti veřejných financí, která byla provedena v letech 2009 a 2010. Tato diplomová práce má čtyři části: První část diplomové práce podává stručný přehled o historickém vývoji účetnictví a rámcově přibližuje dva hlavní systémy účetnictví současnosti. Ve druhé části práce konkretizuji cíle provedené účetní reformy. Třetí část …more
Abstract:
My dissertation describes, analyzes and assesses the impact of financial reforms in public finances which was carried out between 2009 and 2010. This thesis has four parts: The first one gives a brief overview of the historical development of accounting and generally brings todays two major accounting systems. The second part specifies the target by accounting reform made. Third part of the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Pavlína Mazancová
  • Reader: Ing. Zdeňka Suchomelová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS