Michala KOMOVÁ

Bakalářská práce

Genderové stereotypy v pečujících profesích- případová studie NNP VIA s.r.o.

Gender stereotypes in the caring professions- case study NNP VIA s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce nese název Genderové stereotypy v pečujících profesích- případová studie NNP VIA s.r.o. Cílem práce je analýza NNP VIA s.r.o., přičemž hlavní pozornost bude věnována vnímání genderových stereotypů na pracovišti zaměstnanci vybraného zdravotnického zařízení. Práce bude sledovat a hodnotit názory genderově nevyrovnaného kolektivu v organizaci, ale taktéž přinese obecný nástin teoretických …více
Abstract:
Bachelor thesis entitled Gender stereotypes in the caring professions- case study NNP VIA s.r.o. The aim is the analysis NNP VIA s.r.o., the main attention will be paid to the perception of gender stereotypes in the workplace employees of selected medical equipment. The work will monitor and evaluate the views of gender-unbalanced team in the organization, but also bring the general outline of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMOVÁ, Michala. Genderové stereotypy v pečujících profesích- případová studie NNP VIA s.r.o.. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická