Martin Mikulecký

Bakalářská práce

Satiric Criticism of the English Government and the Enlightenment in Gulliver's Travels by Jonathan Swift

Satiric Criticism of English Society and Enlightenment in Gulliver Travels by Jonathan Swift
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe the satiric criticism of the English politics and society influenced by the Enlightenment in Gulliver's Travels by Jonathan Swift. The paper is not divided into theoretical and practical part, instead, both parts are fused into one unit. The paper is initiated by the brief introduction of satire and satiric tools used by Swift. Then, the content focuses …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je popsat satirickou kritiku anglické politiky a společnosti ovlivněné osvícenstvím v Gulliverových cestách od Jonathana Swifta. Práce není rozdělena na teoretickou a praktickou část, nýbrž obě části jsou spojeny v jeden celek. Práce začíná krátkým popisem satiry a satirických nástrojů využitých Swiftem. Poté se obsah práce zaměřuje na anglickou politiku s důrazem na strany …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mikulecký, Martin. Satiric Criticism of the English Government and the Enlightenment in Gulliver's Travels by Jonathan Swift. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická