Kristýna Krudenc

Master's thesis

Návrh optimalizace odpadového hospodářství obce Černošice pomocí motivačního evidenčního systému

Optiomalization of the waste management of the city Černošice by aplication of a motivational-evidence system
Abstract:
Cílem této diplomové práce je posouzení současného stavu odpadového hospodář-ství města Černošice. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a le-gislativní normy, které se váží k problematice komunálních odpadů. Diplomová prá-ce se rovněž zaobírá novým přístupem cirkulární ekonomiky, na jejíchž principech vystavěla Evropská unie nová nařízení, týkající se odpadů, která v příštích letech …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the current state of waste management in the town Černošice. The theoretical part characterizes the basic concepts and legislative standards related to the issue of municipal waste. The thesis also deals with a new approach to circular economics, on the principles of which the European Union has built new waste regulations, which will also affect waste management …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2020
  • Supervisor: Oldřich Syrovátka
  • Reader: Petra Růžičková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79268