Vojtěch Šilhán

Bakalářská práce

Aplikace teorie střetu civilizací na konflikty Jižního Kavkazu

The Application of the Clash of Civilizations Theory to the Conflicts in the South Caucasus
Anotace:
Cílem této práce je zjistit, do jaké míry je možné aplikovat koncepci střetu civilizací Samuela Huntingtona na spor o Náhorní Karabach. Práce je rozdělena do dvou kapitol. První z nich se zabývá shrnutím Huntingtonovy publikace Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu. Na jejím konci jsou stanoveny čtyři předpoklady platnosti hypotézy střetu civilizací. Druhá kapitola se zabývá analýzou …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine whether it is possible to apply the concept of Samuel Huntington's clash of civilizations to the Nagorno-Karabakh conflict. The thesis is divided into two chapters. The first one deals with a summary of Huntington's publication The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. At the end of the chapter, four premises of the validity of the clash …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2011
  • Vedoucí: Petra Cibulková
  • Oponent: Radka Havlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24151

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie