Sabina Isich

Bakalářská práce

Employee Recruitment and Selection

Získávání a výběr zaměstnanců
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat systém získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti XY s.r.o., působící v České republice, porovnat teoretická východiska a uplatňované postupy, uvést hlavní přednosti a zásadní nedostatky, navrhnout využití dobrých postupů a řešení zjištěných problémů. Společnost XY s.r.o. je dceřinou společností ruské mezinárodní ropné společnosti, která si nepřála být jmenována …více
Abstract:
The goal of the bachelor's thesis is to analyse the system of employee recruitment and selection in the company XY s.r.o. in the Czech Republic, to compare the theoretical approaches and applied practices, to define main strengths and weaknesses, and to propose the application of good practices as well as solutions to identified problems. The analyzed company XY s.r.o. is a subsidiary of a Russian …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Martin Šikýř
  • Oponent: Otakar Němec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35971