Mgr. Martina Slouková

Bakalářská práce

Chráněné bydlení jako nová možnost pobytových služeb pro mentálně postižené. Případová studie chráněného bydlení v organizaci Fidentia

Sheltered housing as a new possibility of residential services for mentally handicapped. Case study of sheltered housing in organization Fidentia
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá tématem chráněného bydlení jako nové možnosti pobytových služeb pro mentálně postižené. Vybraná problematika je nejdříve nahlížena z teoretické perspektivy a následně je empiricky zkoumána v konkrétní organizaci Fidentia. Teoretická část se nejprve věnuje tématu ústavní péče, resp. její rizikovosti. Na tuto oblast navazuje problematika transformace a deinstitucionalizace …více
Abstract:
The Bachelor thesis contains the theme of sheltered housing as a new possibility of residential services for mentally handicapped. The chosen issue is at first theoretically described and then empirically analyzed in organization Fidentia. The theoretical part starts with the theme of institutional care and especially its risks. The next part describes problems of transformation and deinstitutionalization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií