Bc. Ľubica Moravcová

Diplomová práce

Místní akční skupina jako aktivní součást rozvoje regionu

Local action group as an active part of the development of the region
Anotace:
Diplomová práce se zaměřením na místní akční skupinu pojednává o jejím významu a důležitosti v lokálním a následně i v regionálním rozvoji. Teoretická část představuje její nezastupitelnou roli jako místního aktéra, který svým vlivem, možnostmi a patřičnými způsoby je schopen docílit jistou úroveň meziobecní participace, s cílem co nejvíce snížit rozdíly mezi jednotlivými obcemi. Praktická část je …více
Abstract:
This thesis focus on local action group discusses its significance and importance in local and subsequently in regional development. The theoretical part is its indispensable role as a local actor, whose influence possibilities and appropriate manner is able to achieve a certain level of inter-municipal participation, in order to minimize the differences between municipalities. The practical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní