Michaela ŠRŮMOVÁ

Bakalářská práce

Podpůrná opatření žákům v riziku specifických poruch učení

Supporting measures to pupils at risk of specific learning disabilities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá podpůrnými opatřeními u žáků v riziku specifických poruch učení. Cílem práce je mapovat a analyzovat postoje pedagogů na základních školách v okrese Most. Výsledkem práce je vyhodnocení postojů pedagogů k problematice specifických poruch učení a poskytování prvního stupně podpůrných opatření, a dále jejich připravenost a znalost této problematiky. Výsledky práce budou aplikovány …více
Abstract:
The bachelor thesis covers supportive measures for students at risk of specific learning disabilities. The objective of the thesis is to map and analyze the attitudes of teachers at primary schools in the district of Most. The result of the thesis is the evaluation of teachers' attitudes towards the issue of specific learning disabilities and the provision of the first level of support measures, as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠRŮMOVÁ, Michaela. Podpůrná opatření žákům v riziku specifických poruch učení. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta